Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door alsjeblieft, het is van toepassing voor de gehele inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen stairsbypeter.nl

Indien je niet instemt met dit beleid, word je vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geef je aan dat je instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

Stairsbypeter.nl vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat stairsbypeter.nl persoonlijke gegevens nodig heeft zoals je naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc… dat om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen.

Stairsbypeter.nl kan deze gegevens gebruiken om te reageren op je vragen of om je per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen.

Indien je een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij je om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van je aanvraag.

Stairsbypeter.nl zal deze gegevens echter niet zonder je toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving.

Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc… zal stairsbypeter.nl melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie

De teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door stairsbypeter.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen.

Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie

Naast de persoonlijke gegevens die je ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals je IP adres, het besturingssysteem van je computer, het type browser dat je gebruikt, je surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij je in gedachte te houden dat stairsbypeter.nl al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van je persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van je gegevens te waarborgen.

Stairsbypeter.nl gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens

Stairsbypeter.nl kan op eigen initiatief of op je verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat stairsbypeter.nl van tijd tot tijd gegevens op je computer plaatst aan de hand waarvan wij je kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd.

De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren.

Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast.

De cookies worden opgeslagen op je computer en niet op deze site.

Als je geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op je systeem worden geplaatst, kun je dit instellen in je browser, mits je browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde diensten aanvragen of andere rechtshandelingen verrichten op deze site tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de Site

Stairsbypeter.nl kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

Stairsbypeter.nl

Contact met stairsbypeter